2019-04-01 16:51:08

OBAVIJEST

U četvrtak će biti skraćeni sati zbog trećeg posjeta mentora “Škoe za život”

U prilogu je tablica sa rasporedom sati


Srednja škola Markantuna De Dominisa Rab