2020-11-24 16:55:19

Obavijest o testiranju kandidata

U prilogu se nalaze obavijesti o testiranju kandidata koji su se javili na natječaj.


Srednja škola Markantuna De Dominisa Rab